Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2013

szczescie
10:41
Matematyka

kiedy byłem
nieparzysty

liczyłem
tylko na siebie

otaczały mnie
same niewiadome
i wzory
do naśladowania

mnożyły się kłopoty
a dzielić ich
nie było z kim

bywałem głupcem
do kwadratu
a później
odejmowałem sobie
od ust
myśląc tylko
o procentach

budziłem się wtedy
poza nawiasem
społeczeństwa

i tak
dodawałem
dzień do dnia
noc do nocy

kiedy byłem
nieparzysty
daleko mi było
do potęgi
...
(wszystko
stało się prostsze
odkąd jestem
podzielny
przez
dwa)
— Wrocław, 18.02.2005
Reposted fromzaru zaru viamalazadymiara malazadymiara

July 10 2013

szczescie
21:08
Mną trzeba się opiekować, bo taka ze mnie sierota życiowa.
— F.
Reposted fromfilemona filemona viamalazadymiara malazadymiara

July 07 2013

szczescie
20:44
masz tyle ile potrzebujesz, żeby osiągnąć to czego pragniesz 
szczescie
18:21
Ważne jak marchewka dla królika Buksa:)
szczescie
18:20
szczescie
12:31
z przepaści się wyciąga!!!
szczescie
12:21
nie zakładaj, że kochasz bardziej!!! 

July 06 2013

szczescie
12:56
Miłość jest za darmo!!! 
szczescie
10:42
Dobrej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
szczescie
10:37
Wiem, że to nie ma sensu, ale Cię kocham i nie wiem czy przestanę.
— Wróć.
szczescie
10:36
czasem danie komuś drugiej szansy jest jak danie mu drugiej kuli, bo nie trafił Cię za pierwszym razem
szczescie
10:35
- wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- jak?
- Mężczyzną!
— True Blood
szczescie
10:30
Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi.
— Bolesław Prus - "Lalka"
szczescie
10:28
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
szczescie
10:28
Nie rób sobie krzywdy przez rzeczy na które nie masz wpływu
Bo depresja jak tyfus niszczy społeczeństwo
I niektórzy poddają się tej dziwce zbyt często
szczescie
10:28
Jestem przekonany o jednym.
Nie można pokochać nikogo,
dopóki nie pokocha się samego siebie.
— W. Wharton
szczescie
10:24
Miłość jest ślepa podobno, dlatego oczy nam otwiera samotność.
— HuczuHucz.
szczescie
10:22
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— Grochola

July 05 2013

szczescie
19:42
9938 b035
Putin's squad to beat up pro-gay demonstrators, the OMOH, should not stand in front of reflective buildings....
Reposted fromohmylife ohmylife viaMolly Molly
szczescie
19:41
0952 0f93
Reposted fromday11shadow day11shadow viazarazwracam zarazwracam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl