Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

szczescie
10:27
szczescie
10:27
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
— bezpowodu.com
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viafilemona filemona

May 14 2015

szczescie
14:55

Красивых любят чаще и прилежней,
Веселых любят меньше, но быстрей, 
И молчаливых любят, только реже,
Зато уж если любят, то сильней.

Не кричи нежных слов, не кричи,
До поры подержи их в неволе, —
Пусть кричат пароходы в ночи,
Ну а ты промолчи, промолчи, -
Поспешишь — и ищи ветра в поле.

Она читает грустные романы, —
Ну пусть сравнит, и ты доверься ей, —
Ведь появились черные тюльпаны —
Чтобы казались белые белей.

Не кричи нежных слов, не кричи,
До поры подержи их в неволе, —
Пусть поэты кричат и грачи,
Ну а ты промолчи, промолчи, —
Поспешишь — и ищи ветра в поле.

Слова бегут, им тесно — ну и что же! —
Ты никогда не бойся опоздать.
Их много — слов, но все же, если можешь —
Скажи, когда не можешь не сказать.

Но не кричи этих слов, не кричи,
До поры подержи их в неволе, —
Пусть кричат пароходы в ночи...
Замолчи, промолчи, промолчи, -
Поспешишь — и ищи ветра в поле.

Владимир Высоцкий, 1968 г

szczescie
14:55
8440 b7d2 500

June 26 2014

szczescie
21:35
2013 1185
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialubie-lato lubie-lato
21:29
6496 a5f9
Reposted frompengin pengin vialubie-lato lubie-lato
szczescie
21:28
Reposted fromhorcrux horcrux vialubie-lato lubie-lato

February 13 2014

szczescie
18:29

Elie Saab Pre-Fall 2012/2013

Reposted fromMoonTide MoonTide viaolala89 olala89

February 11 2014

szczescie
10:12
langusta na palmie 
szczescie
10:11
szczescie
09:59

October 07 2013

szczescie
10:10
Wyrwać morwę

September 14 2013

szczescie
12:00
sercowa matrioszka. 
szczescie
11:48
:) 

July 12 2013

szczescie
10:50
- a Pan, co chce robić w życiu?
-Ja na razie nie widzę dla siebie miejsca w społeczeństwie.
— zdanie wywołujące salwę śmiechu... po chwili śmieszyć przestaje.
Reposted fromnivea nivea viamalazadymiara malazadymiara
szczescie
10:48
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki. To mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viamalazadymiara malazadymiara
szczescie
10:44
4570 3edf 500
Reposted fromwojciechwu wojciechwu viamalazadymiara malazadymiara
szczescie
10:43
Płacz trochę pomaga -dopóki się płacze. Ale w końcu, wcześniej czy później, trzeba przestać płakać, a wtedy trzeba się zdecydować, co robić dalej.
— C.S Lewis "Opowieści z Narnii Srebrne Krzesło "
szczescie
10:42
3842 7f70 500
szczescie
10:42
nowoczesna technika pozwala nam nie odzywać się do siebie na tyle różnych sposobów
— divide.blip.pl
Reposted frommizuka mizuka viamalazadymiara malazadymiara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl